Företaget

Insinööritoimisto Pekka Eerola i Vasa är ett företag, som erbjuder följande eltekniska tjänster:

  • auktoriserad besiktningsman (Tukes)
  • konsultering
  • övervakning av projekt
  • driftsledare för elanläggning
  • entreprenadberäkning och elplanering
Vi är företagsmedlem i följande föreningar:
  • Vasa Företagare
  • SÄTY (förening för elbranschens besiktningar)
  • STUL (samarbetsmedlem)